September 5, 2019

Jeg var så heldig at blive valgt til at være med-facilitator på en workshop i Kenya. Workshoppen er en del af større demokratiprojekt støttet af DIPD og den havde til formål at styrke organisationerne i nye, grønne, demokratiske partier fra landene Kenya, Uganda, Rwand...

Jeg giver her ordet til Kirsten Møller, som holdt denne brandtale ved et fælles arrangement på Københavns Rådhus for medlemmer af Borgerrepræsentationen og medlemmer af byens lokaludvalg den 7. juni 2018.
Jeg er så glad for, at jeg har fået lov til at dele Kirstens tal...

May 30, 2018

CEPOS har meldt sig ind i debatten om, hvorvidt finansministeriet bruger de rigtige regnemodeller til at beskrive vores økonomiske virkelighed.

Kritikken af regnemodellerne er blandt andet, at de ikke tager højde for alle de positive afledte effekter, der følger med en...

February 18, 2018

Hvis man har rigtig meget lyst til at kaste sig ud i et fritidsprojekt til gavn for det lokale fællesskab på den ene eller anden måde, så kan man jo bare gøre det. Der er en rig palet af sports- og fritidsforeninger, som man kan melde sig hos og bruge sit engagement so...

November 20, 2017

Kultur og kreative brancher underprioriteres og nedvurderes i København: Københavns kultur- og fritidsbudget bliver ikke som andre budgetter fremskrivet i forhold til befolkningstilvæksten. Københavns Kommunes Kulturstrategi udløb i 2011 og er ikke siden blevet opdater...

November 7, 2017

I den sidste stykke tid har jeg været på gaden for at snakke med folk.
Jeg indleder gerne med åbningsspørgsmålet ”skal du stemme til kommunalvalget?”. De fleste siger heldigvis ”ja”. Derefter er der enten en meget kort snak om, at de også godt ved hvem, de skal stemme...

October 21, 2017

Ny politisk kultur

Ny politisk kultur er den primære årsag til, at jeg er blevet politisk aktiv. Jeg lider den store politikerlede og jeg blev samtidig så træt af at brokke mig og være uproduktiv og sidde i sofaen og være bedrevidende for jeg ved, at det er for let - de...

August 31, 2017

Der er rigtig mange meninger om, hvad Medborgerskab er for noget.
Min holdning er selvfølgelig farvet af min opvækst og mine erfaringer, men nu vil jeg prøve at sætte nogle ord på.

Som menneske er jeg født med en stor retfærdighedssans. Jeg tror, på det gode i mennesket...

August 17, 2017

For mig er det det eneste rigtige at takke nej til diverse tekniske valgforbund. Alternativet er et nyt parti og vi er hverken røde eller blå og det bliver vi nødt til at insistere på indtil, det er forstået. 
Mange ved ikke hvad et teknisk valgforbund er (det gjorde j...