Ny Politisk Kultur

- medlemmernes meninger

Jeg ved, at Ny politisk kultur betyder mange forskellige ting. Det er derfor svært at tale entydigt om det. Vi har behov for at blive opmærksomme på, at vi ikke nødvendigvis taler om det samme bare fordi vi siger Ny Politisk Kultur.
Derfor indsamler jeg holdninger til, hvad det kan betyde.

De kommer her:

  • For mig personligt, adskiller jeg ny politisk kultur og nyt politisk system. Det deler netop op drift (kulturen) og rammerne/strukturen (system). Så for mig er det praksis, som er kulturen. I Alternativets tilfælde er debatdogmerne og vores værdier en central målestok. For mig er et nyt politisk system, det som muliggører at forskellige typer kulturer kan gro frem, alt efter rammen/strukturen. Jeg synes, at det er systemet, som er klart mest interessant. Mener at et rigtig balanceret system, skaber en god kultur i sig selv. Rammesætteren bestemmer udfaldet.

  • Ny politisk kultur kan fx være, at vi alle i langt højere grad medinddrages i samfundsdebatter, at borgerne tages alvorligt, når de fremsiger ideer til evt. ændring af lovgivning, der hindrer vores demokratiske rettigheder. At vi i højere grad uddanner alle til at kunne varetage hinandens jobfunktion for således at skabe forståelse og indføling samt fleksibilitet ift. ændringer som fx. sammenlægninger af jobfunktioner...som ellers er fastlåst ift. de forskellige erhverv. Fx kan en direktørstilling nedlægges for at give plads til fælles ledelse...

  • Ny politisk kultur. Involverende demokrati. To af Alternativets floskler som jeg genkender en stor del af mig selv i. For jeg har i årevis været dødtræt af gammel politisk kultur, deraf har jeg været politisk hjemløs, og jeg har ønsket et udvidet og et mere involverende og kvalificeret demokrati, end det indirekte og knapt så repræsentative demokrati vi har vænnet os til at hylde som folkestyre i bål, skål- og stråltaler ved festlige lejligheder. Jeg håber Alternativet kan formulere og praktisere en ny politisk kultur og vise vejen til et mere modigt involverende og kvalificerende demokrati, som både jeg og tilstrækkelig mange andre kan tilslutte sig. Jeg ser også, at min forståelse af ny politisk kultur og involverende demokrati, adskiller sig fra andre alternativisters forståelse af samme. Nogle gange i nuancerne, andre gange i principperne. Jeg ser nogle gange forskellen så stor, at jeg og andre der er med i Alternativet lige så godt kunne være medlemmer af to forskellige verdener. Det er godt! Og det er skidt at for få får øje på det gode i den forskel. Så længe Alternativets idé om Ny Politisk Kultur og Involverende Demokrati indbefatter at jeg og andre fra periferien kan være med, er det værd for mig at tale mere med om. Den nye politiske kultur som Alternativets medlemmer og støtter forsøger at forene sig om, har lige delt potentiale til at blive indspist sekt og åbenbarende fornyelse. Jeg vil gerne være med i den åbenbarende nyskabelse, innovation og revitalisering af demokratiet. Men jeg vil ikke være med i nok en sektdannelse, der står i vejen for både åbenbaring, nyskabelse, innovation og revitalisering af demokratiet.

  • "At man som politiker og person evner at kommunikere KÆKT: Kærligt, Ærligt, Konfronterende og Tillidsfuldt".

  • Well, forståelsen af at reelle politiske løsningsmodeller netop hviler ovenpå en ny måde at snakke sammen på. At gensidig respekt og tillid, kan skabe noget helt unikt, som ikke bare handler om den næste studehandel i et baglokale på Christiansborg. At det at møde mennesker med et åbent hjerte, kan flytte os alle langt mere, end et godt argument. At når vi mødes med øjenkontakt og åbent hjerte, kan vi flytte bjerge, og ikke bare holdninger i den enkelte. Ny politisk kultur handler om at vinde for os allesammen. Ikke bare for at vinde for den enkelte...

  • AT politikere endeligt forstår, at de er ANSAT af borgerne, til at varetage borgernes interesser - ikke omvendt. At politikerne viser ydmyghed og interesse for borgerhenvendelser, og jævnligt afholder pola'er omkring deres ordførerområde. AT politikerne forstår, at de er ansat til at viderebringe borgernes ønsker ind i maskinrummet - og ikke til at udvikle politik på egne kæpheste og derefter banke det uspiselige resultat i halsen på vælgerne. Under trussel af fratagelse af forsørgelsesgrundlag. De 'økonomiske sanktionsmuligheder' og 'Gensidig forsørgerpligt' er to middelalderlige torturinstrumenter der IKKE hører hjemme i ny politisk kultur - eller nogen kultur for den sags skyld. Så arbejd gerne på at afskaffe disse to frygt/stress/depressions/sygdoms-inducerende skampletter i nudansk politik ASAP.

© 2023 by Jade&Andy. Proudly created with Wix.com